Your Cart

X

Geen producten in de winkelwagen.

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer FURMEY®

In deze disclaimer wordt het volgende verstaan:

De webpagina:elke webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de bedoeling deze disclaimer op die specifieke webpagina van toepassing te laten zijn.

De redacteur: de bevoegde redacteur van de webpagina.

Gebruiken: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, onderzoeken, beluisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, opslaan, doorsturen, verspreiden, gebruik maken van aangeboden diensten, rechtshandelingen verrichten (d.w.z. kopen, huren);

U: de (vertegenwoordigde) natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

De inhoud: onder andere teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videoclips of fragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, d.w.z. verlies van gegevens, zaken, verworven inkomsten, winst of enig ander economisch nadeel.

Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.

CopyrightFURMEY® Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, grafieken, bestanden, ontwerpen, arrangementen en andere zaken) op deze website van FURMEY® zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt om op te roepen in overeenstemming met de internetregels. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FURMEY® is het verboden de op deze websites gepubliceerde beschermde inhoud in andere programma’s of andere websites te integreren of op een andere manier te gebruiken.

FURMEY® is een wereldwijd geregistreerd handelsmerk

FURMEY® heeft de inhoud van deze website zorgvuldig en volgens de huidige stand van kennis samengesteld. De toegang tot en het gebruik van deze website en de daarmee verbonden of door links verbonden websites geschieden op eigen risico van de gebruiker. Schade en garantieclaims die voortkomen uit ontbrekende of onjuiste gegevens zijn uitgesloten. FURMEY® draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ook niet voor indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of websites die hiermee verband houden of door middel van links hiermee verbonden zijn.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Door onze site te gebruiken, stemt u in met de algemene voorwaarden van onze website.

Indien wij besluiten onze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij die wijzigingen op deze pagina bekendmaken.